Husgrupper

En husgruppe er et mindre fellesskap på fem til ti personer som møtes i hjem, på café, i marka eller hvor enn det måtte passe. Her snakker vi om troen og tvilen, deler liv og ber for hverandre. Menighetens hovedsamling, gudstjenesten, gir ikke alltid rom for å sette ord på sin egen tro. Mange opplever det derfor godt å kunne være ærlig om sitt gudsforhold i et mindre fellesskap.

Menighetens husfellesskap har variasjon i både form og innhold, men essensen i hvert fellesskap er Bibel og bønn. Ofte inneholder samlingene et måltid i en eller annen form, fra Gjendekjeks og kaffe til middag.

Vi har husgrupper for alle aldre. 

Jeg ønsker å bli med i en husgruppe
Powered by Cornerstone