Stab og lederskap

ANSATTE I OSLO ØSTRE
Musikkarbeider
matilde.vadseth@frikirken.no
Trainee
maria.holmaas@frikirken.no
Trainee
ole.mathias.hoyland@frikirken.no
Kontor og administrasjon
lisemette.jolstad@frikirken.no
Pastor
arnfinn.Loyning@frikirken.no
Pastor
ole.martin.rudstaden@frikirken.no
ELDSTERÅDET I OSLO ØSTRE
Eldste
marteglad98@gmail.com
Eldste
ragnhildmons@gmail.com
Pastor
arnfinn.Loyning@frikirken.no
Pastor
ole.martin.rudstaden@frikirken.no
Eldste
ajolstad@hotmail.com
Eldste
trondhj@gmail.com
Eldste
gjermundl@gmail.com
Leder av eldsterådet
olegutta@gmail.com
Powered by Cornerstone