Stab og lederskap

ANSATTE I OSLO ØSTRE
Trainee
mariaholmaas@gmail.com
Musikkarbeider
matildevadseth00@outlook.com
Kontorleder
lisemette.jolstad@frikirken.no
Pastor
arnfinn.loyning@frikirken.no
Pastor
oskarh@frikirken.no
ELDSTERÅDET I OSLO ØSTRE
Eldste
ajolstad@hotmail.com
Pastor
oskarh@frikirken.no
Pastor
arnfinn.loyning@frikirken.no
Eldste
trondhj@gmail.com
Eldste
anne.elisabeth.solberg@outlook.com
Eldste
gjermundl@gmail.com
Leder av eldsterådet
olegutta@gmail.com
Powered by Cornerstone