Et hjem i storbyen Oslo

Oslo Østre Frikirke er en aktiv storbymenighet som holder til i Lakkegata 47. Vi er en generasjonsmenighet, altså et kristent fellesskap med barn, ungdom, unge voksne og godt voksne. Vi ønsker å være et godt sted for både unge og gamle, noe som både er vår største glede og utfordring.

Menighetens hovedsamling er gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. I gudstjenesten samles vi for å høre Guds ord gjennom lesning og undervisning. I gudstjenesten får vi også ta del i bønn, lovsang og nattverd.

Vi møtes også i mindre fellesskap, husgrupper. Her møtes 5 - 10 personer i hjemmene for samtale om tro og tvil og livets gleder og utfordringer. Vi har grupper for alle aldre, helt fra 13 år og oppover. De fleste gruppene møtes annen hver uke, noe hyppigere og noen skjeldnere. 

Samle-Utruste-Sende

Rytmen i kirken. Jesus samler flokken, han utruster dem og sender dem ut. Den bevegelsen tar vi del i som menighet og vi ønsker å bevisstgjøre oss i enda større grad på hva det vil si å samle-utruste-sende i vår tid. 

Et hjem i storbyen Oslo

Utruste

Det er Jesus som samler oss – til seg – i Ordet og i nattverden. Ved å høre Guds ord blir Jesus en del av oss. Ved å ta imot brød og vin i nattverden blir Jesus en del av oss. Troen gjøres så konkret, fordi troen handler om å ta imot. Noe jeg kan anvende i livet – som en disippel i møte med dets realiteter, glede og sorg og dets mange overganger. 

 

Powered by Cornerstone