Bønn i Østre Frikirke

Bønn søndager kl.10.20 sammen med gudstjenesteteam.

Bønnegruppe i etterkant av kirkaffe søndager.

Ved bønnebehov ta kontakt med kontoret på til. 23060520 eller på mail oslo-ostre@frikirken.no

Powered by Cornerstone