Bønn i Østre Frikirke

Bønn søndager kl.10.30 i kirkesalen sammen med gudstjenesteteam.

Bønnegruppe i etterkant av kirkaffe søndager.

Bønn i bønnerommet onsdager kl.19.00-20.00.

Bønnelenke: En bønnelenke er i beredskap, klar til å be for dem som melder inn behov for forbønn. Bønnelenken blir satt i funksjon via sms når bønneemner kommer inn til kontoret. Det er bønn for syke og for dem som har kommet opp i andre kristiske situasjoner. Det er 10 - 12 stk med i denne tjenesten. Bønnelenken varer vanligvis i 14 dager.

Be for Frikirkens misjonsarbeid: Bønnefolder

Ved bønnebehov ta kontakt med kontoret på til. 23060520 eller på mail oslo-ostre@frikirken.no

Powered by Cornerstone