Workshop vedr. pastorrollen

 september 12, 2019

Vi har startet samtalen rundt pastorrollen i forbindelse med at vår pastor Johan Valen-Sendstad slutter i sin stilling. Eldsterådet har inviteret menigheten til to workshop. Det først ble avholdt søndag 22 september.

neste workshop er 20. oktober rett etter gudstjenesten.

Johan Valen-Sendstad vil innlede til samtale.

Velkommen til en spennende samling!