Vil du bli medlem?

 september 12, 2019

Vi oppfordrer alle som ser på Oslo Østre som sin menighet, til å bli medlemmer. Medlemskap handler først og fremst om tilhørighet og ansvar. Det er medlemmene som tilhører menigheten, og har ansvar for dens drift og innhold. Som medlem kan du forvente å bli bedt for, at du blir sett og regnet med. Du vil få et tilbud om husgruppe og samtale om tjeneste som samsvarer med dine evner og interesser.

Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer her, men vi tror medlemskap er viktig for eierskap og tilhørighet. Ved å bli medlem får du innflytelse (stemmerett) i menighetens veivalg, og derfor er det viktig at de som faktisk er aktive og engasjerte også er medlemmer.

Vi tror det er et bra prinsipp at man er medlem der man er aktiv, og det å melde seg inn/ut av en menighet eller melde overflytting er i seg selv en enkel sak. Noen tenker kanskje de bare skal være her for noen år, men hvorfor ikke være medlem så lenge du er her?

Søndag 29 september er det igjen duket for medlemsopptakelse. Det vil bli satt opp andre aktuelle datoer etterhvert.

Ta kontakt med en av pastorene eller leder av eldsterådet Ole Angell for en prat.