Velkommen til gudstjeneste!

 desember 4, 2018

Velkommen til gudstjeneste, 2. søndag i advent! Det er med stor glede å kunne annonsere at et flunkende nytt flygel står klar til bruk – og alle hjerter gleder seg!

  • Pastor Johan Valen-Sendstad taler
  • Musikk v/ Mathias Kråkenes
  • Nattverd
  • Søndagsskole
  • Kirkekaffe
  • Bønn i kirken 10.30

Johannes 16.21-24

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. 

På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.