Bønn for uka

 august 30, 2018

Salme 51

Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet,
stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet!

Vask meg ren for skyld
og rens meg for min synd!

For mine lovbrudd kjenner jeg,
min synd står alltid for meg.

Mot deg alene har jeg syndet,
det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort.

Derfor har du rett når du taler,
du er ren når du feller dom.

Ja, med skyld ble jeg født,
med synd ble jeg til i mors liv.

Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre,
du lærer meg visdom i det skjulte.

Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren,
vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.

La meg få oppleve fryd og glede,
la lemmene du knuste, få juble.

Skjul ditt ansikt for mine synder,
utslett all min skyld!

Gud, skap i meg et rent hjerte,
gi meg en ny og stødig ånd!

Driv meg ikke bort fra ditt ansikt,
ta ikke fra meg din hellige Ånd!

Gi meg igjen gleden over din frelse,
hold meg oppe med en villig ånd!

Jeg vil lære lovbrytere dine veier,
syndere skal vende om til deg.

Fri meg, Gud, fra blodskyld,
du Gud som er min frelse!
Så skal min tunge juble over din rettferd.

Herre, lukk opp mine lepper
så min munn kan lovprise deg.