1+1+1=?

 mai 24, 2018

Treenighetssøndag gir oss rom til å reflektere over et av troens store mysterium; Gud en én, men viser seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er et regnestykket som ikke går opp, og blir dermed kalt det trinitariske problem. Dette underet er ikke grunnlagt i vår forstand, vår klokskap eller vår posisjon. Underet tilhører Gud. Det er han som åpenbarer seg for oss, som åpner våre øyne og lar oss få et glimt av hvem han er. Velkommen til dåpsgudstjeneste 27. mai, kl. 11.00.

Søndagens tekst tar oss med inn i treenighetens innerste mysterium, hvor det er både jubel og lovprisning: “I samme stund jublet han (Jesus) i Den hellige ånd og sa: ‘Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.‘”

Teksten er hentet fra det som kalles for Lukas’ reiseberetning. Vendepunktet har funnet sted. Reisen opp mot Jerusalem har begynt. Like før har Jesus sendt ut apostlene, så 72 andre for å dra fra sted til sted, helbrede syke og forkynne Guds rike. De 72 vender tilbake og forteller med glede om sine opplevelser, at til og med de onde ånder adlyder dem.

Det er da det skjer: Jesus jubler i Ånden og priser sin Far både for det han har åpenbart, og for det han har skjult. Så fortsetter han med den litt kryptiske talen om hvordan ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

  • Johan Valen-Sendstad taler
  • Sang og musikk v/Gospelfabrikken
  • Dåp
  • Kirkekaffe (bak i kirkesalen)
  • Bønn i kirkestua 10.30