Rørlegger, Tegneserie, Skiftenøkkel, Hilsen

En viktig del av det kristne fellesskapet er tjenestefelleskapet. Gud ønsker vi skal bruke de evner og gaver Han har gitt oss. Å få tjene Gud i et fellesskap er verdifullt både for fellesskapet og for den enkelte. På den måten kan Gud få gi oss av sin rike velsignelse. Vi vil derfor be og arbeide for at alle skal få tjene Gud med de evner og ressurser de har, og oppleve et godt engasjement i arbeidet for Guds rike.

Kunne du tenke en tjeneste i Østre? Ta kontakt med pastor Arnfinn Løyning eller Lise Mette Jølstad.