Tilsynsbesøk 14 og 26 september

 september 9, 2021

Menigheten får tilsynsbesøk (visitas) 14 og 26 september. Menighetens tilsynsmann Geir Øystein Andersen besøker menigheten.

Tilsynsmannen skal ha samtaler med ansatte og frivillige ledere. Han inviterer også menighetens medlemmer til samtale. Tirsdag 14. september kl. 17.00-18.00 er tilsynsmannen tilgjengelig for samtale på kirkens kontor. Dere kan også ta direkte kontakt med tiilsynsmannen: Mobil 91350614 eller e-post geir.oystein.andersen@frikirken.no
Det blir gudstjeneste og menighetsmøte 26. september.