Status givertjeneste

 juni 27, 2019

Menigheten vil takke alle trofaste givere for helt nødvendig innsats med givertjenesten. Vi er avhengig av en stabil inntekt for å kunne ivareta de løpende forpliktelser i forhold til menighetens ansatte, daglig drift og menighetens bidrag til Frikirkens virkegrener og misjon.

Dessverre ligger vi kr. 35.000,- etter på givertjenesten pr. 30. april.

Det er ikke så mange andre løsninger på dette enn å få inn gaver fra givere. Dersom 35 personer bestemmer seg for å gi kr. 1000,- som en ekstragave nå når feriepengene har kommet, er vi i mål så langt.

Men, dersom vi fortsetter slik vi har gjort hittil i år går vi mot et giverunderskudd på kr. 100.000,-.

En løsning er at 50 givere øker den faste givertjenesten mer kr. 200,- pr. mnd, da er vi i mål når året er omme.

Lykke til med givertjenesten.