Spørsmål til husfellesskapene

 februar 3, 2020

Oskar Hadland fortsatte i taleserien “Forvaltning”. Han talte om at Gud ikke trenger pengene våre. Han eier hele verden og er en skapende Gud så han klarer seg fint uten. Gud vil ha hjertet ditt. I GT nevnes tiende, som et konsept for å samle inn ressurser til telthelligdommen og lønn til prestene. I NT kommer givertjenesten med en ny hensikt. Paulus flytter fokuset og skriver i sitt andre brev til Korinterne at de skal gi med glede, frivillig og det man har bestemt seg for å gi. Fokuset er nå på hjertet som gir, og ikke i hovedsak på hva man gir. I 2. Kor. 8:9 trekker Paulus frem nåde-perspektivet. Givertjeneste som en gave og ikke en plikt. Givertjeneste er altså en av våre trospraksiser og vi likner på Gud når vi gir.

2. Kor. 9:12-13: å gi er også en form for tilbedelse. Å gi rikelig er altså å tilbe Gud. Med denne tilnærmingen til givertjenesten åpnes en bredere og kanskje mer forståelig grunn til at vi gir. I tillegg utfordrer det oss på å tenke over om givertjenesten er noe som skjer automatisk og uten at vi tenker på det, eller om man bevisst gir av rikdommen sin. Et hjerte som lovpriser Gud med givertjenesten sin vil ha lettere for å gi.

Spørsmål til samtale:

  1. Hvilket forhold har du til givertjeneste? (Frivillig å svare på: er du vant til å gi regelmessig?)
  2. Hvordan utfordrer givertjenesten deg?
  3. Hva tenker du om at givertjeneste også er en form for tilbedelse?
  4. Hvordan kan vi motivere/hjelpe hverandre til å bli glade givere?
  5. Spørsmål som folk kan få med seg og grunne på selv: Hvis du allerede gir, skjer dette automatisk eller tenker du over at du gir/trekker penger jevnlig?