Spørsmål til husfellesskapene

 februar 3, 2020

Nå er vi igang med en ny taleserie, som vi har kalt “Historien om Abraham”, og David talte denne første gangen om Abrahams kall. Vi leser i 1. Mosebok 12:1-4 at Gud kaller Abraham, mannen som levde som nomade og flyttet rundt i telt, og som var gift med Sara, som ikke kunne få barn. I landet Ur, hvor Abraham og Sara bodde, tjente de andre guder. Gud kaller Abraham til å bryte opp fra dette, og til å gå inn i det ukjente, og Han gir løfter om at Abraham skal få et land og at han skal bli et stort folk, som skal velsigne alle slekter på jorden. Rent menneskelig ser disse løftene umulig ut å oppfylle, men Abraham har tro på at Gud kan gjøre det umulige mulig, og responderer på kallet med å bryte opp fra det kjente og reise inn i det ukjente.
Jesus kaller også på oss idag, og sier som Han sa til sine disipler; “Følg meg!” (f.eks Markus 1:17). Jesus har betalt prisen for oss og vi kan få motta nåden, den ufortjente gaven, gratis. Samtidig er Jesus tydelig på at det å være en disippel koster, Han sier igjen og igjen; “Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg” (f.eks Matteus 16:24). Det er utfordrende å følge Jesus. På samme måte var det også utfordrende for Abraham og slippe alt han hadde for å følge Guds kall. Men Abraham er på så mange måter et stort forbilde for oss på lydigheten til Gud. Når Gud kalte, slapp han det han hadde, vendte seg bort fra å tjene andre guder og vendte seg til den levende Gud for å vandre inn i det Han kalte til.
I Hebreerbrevet 11:8-10 og 13-14 leser vi en oppsummering av kallet i 1. Mos 12:1-4. Ved tro vandret Abraham de 2400 kilometerne fra Ur til Kanaan. Han hadde en enorm tillit til at Gud sto bak sine løfter, selv om han ikke fikk se alle løftene bli oppfylt i hans egen levetid. Men Bibelen viser oss at Gud sto bak sine løfter, som Abraham trodde til og med inn i døden. Abraham fulgte Guds kall mot et land med honning, melk og frukt, på samme måte kan vi følge Guds kall om å følge Han mot vårt fedreland, himmelen.

Spørsmål til refleksjon:
1. Det å følge Jesus er et aktivt valg vi tar hver dag, snakk sammen om hvordan vi, i vår hverdag, kan ta dette valget hver dag.
2. Abraham ga slipp på alt og vendte seg bort fra avguder når Gud kalte på han, reflekter over om du har noe du må gi slipp på og vende deg bort fra i din etterfølgelse av Jesus. Skriv gjerne ned, og del gjerne.
3. Abrahams tro og lydighet ble satt på prøve ved kallet. Tenk på om du har en episode i din troshistorie, hvor Gud har utfordret din tro og lydighet. Del gjerne.
4. Det er oppoverbakker og vanskeligheter i etterfølgelsen av Jesus. Har du noe som du synes koster mye, og som er vanskelig i det å følge Jesus?
5. I denne taleserien ønsker vi som menighet å bli bedre kjent med det Bibelen løfter frem som et stort forbilde, og vi ønsker å lese gjennom historien om Abraham. Les gjerne 1. Mosebok 15-16 en og en eller sammen, og samtal om hva dere legger merke til.