Spørreskjema Barnekirken

 januar 14, 2020

Vi ønsker å bedre tilbudet for barna i kirken, og dette ønsker vi å gjøre i tett samarbeid med foreldrene. Vi setter stor pris på om alle foreldre fyller ut det vedlagte skjema, også deres som ennå ikke har deltatt på Barnekirken.

Spørreskjema barnekirka