Sommergudstjenester på nett

 juli 2, 2020

Det blir ingen fysiske gudstjenester i kirken i løpet av sommeren grunnet renovering av toalettene og bygging av nytt handikap toalett. Det blir lagt ut korte andakter hver søndag gjennom hele sommeren fram til søndag 16. august. Andaktene blir lagt ut på vår Facebook side Oslo Østre Frikirke.