Sommer i Østre

 juni 20, 2019

Velkommen til gudstjeneste søndag 30. juni kl.11.00. Arnfinn Løyning taler og det blir musikk ved Aleksander Lorentzen.

Det er sommer og ferietid. Vi i Østre holder sommerstengt i juli og oppfordrer menigheten til å bruke sine lokale kirker.

11. august kl.11.00. Fellesgudstjeneste i Vestre Frikirke

18. august kl.11.00. Gudstjeneste. Unni Westli taler.