Skjærtorsdag med hjemmenattverd

 april 1, 2020

Påsken 2020 blir annerledes på så mange måter, også for menigheten. Vi kan ikke samles i kirkehuset, vi må derfor være kirke der vi er. Enten det er en person i hjemmet, et par eller en familie, så er Skjærtorsdag nattverdkvelden fremfor noen annen. I år ønsker vi å oppmuntre til en annerledes nattverdfeiring. Dette er en måte å feire nattverd på som mange av våre forfulgte trossøsken har som det normale, men som for de fleste av oss er mer ukjent.

I år vil vi gi oppmuntring til og frimodighet til å feire nattverd Skjærtorsdag kveld i hjemmet der du er. I stedet for ett nattverdbord i kirkehuset, har menigheten i år et langbord som strekker seg inn i de forskjellige hjemmene.

I en kritisk situasjon der krig, pest, naturkatastrofer eller annen isolasjon rammer oss, har enhver kristen fullmakt og velsignelse fra menighetens ledelse til å forrette de gudstjenestelige handlinger, så også nattverden. Vårt land er i en slik situasjon nå og som menighetsledere vil vi gi denne veiledningen for nattverdfeiringen på årets Skjærtorsdag. (og videre fremover om denne ekstraordinære situasjonen vedvarer)

I dokumentet under finner du en veiledning til nattverdfeiringen.

VEILEDNING TIL HJEMMENATTVERD

Her finner du en film som leder oss gjennom nattverdliturgien.

Video Skjærtorsdag