Samlingsfest til søndag

 august 20, 2018

Et nytt semester står for tur og til søndag (26. august) markerer vi dette ved å samle flokken til fest. Samlingsfesten synliggjør hele menighetsflokkens bredde; fra yngst til eldst, alle dens virkegrener, alle dens forskjellige gaver og talenter, alle dens forskjeller og likheter. Som et kunstverk laget av mosaikk samles mennesker fra øst og vest og fra nord og sør for å feire fellesskapet hvor Jesus er midt iblant. 

Menighetens gospelkor Reflex synger

Andakt v/ Arnfinn Løyning

Intervju med Oskar Hadland (ny FriBU-ansatt)

Musikk v/Lorentzens trio

Kirkekaffe

Vel møtt til samlingsfest kl. 11.00 i Lakkegata 47