Rytme for 2019

 januar 9, 2019

Oppover, innover, utover

Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men hver gang jeg kommer inn i Østre så ser jeg automatisk opp og frem mot altertavlen, deretter ser jeg alle trekantene – og noen ganger mister jeg litt fokus og begynner jeg å telle dem …

Det at jeg ser opp – er et poeng i seg selv! Jeg ser etter noe som kan minne meg om at det finnes noe som er større enn meg selv.

Jeg ser oppover – for å søke det største av det største – mysteriet Gud.

Jeg ser oppover – for å søke han som har skapt meg og frelst meg.

Vi ser oppover:

 • for å takke
 • for å stille spørsmål
 • for å klage
 • for å be
 • og for å få mulighet til å starte på nytt

Vi trenger å søke oppover!

Innover

Når jeg da har kommet inn i en kirke og har sett opp og frem mot altertavlen og trekantene, så er det neste jeg gjør å se innpå menneskene som befinner seg der.

Jeg kommer også til kirken fordi jeg vil treffe venner og kjente, jeg vil være sosial med dem. Jeg kommer til kirken fordi jeg vil delta i et fellesskap som dreier seg om noe som er viktig for meg.

Jeg er en del av kirken fordi jeg trenger å rette blikket inn mot mine venner, inn mot min 2. familie, inn mot mine kjente eller ukjente. Jeg trenger fellesskap!

Når vi kommer til kirken skal vi bli sett når det er vi som kikker inn.
Og som kirke skal vi se når det er andre som kikker inn.

Vi trenger å søke innover!

Utover

Har du tenkt på det at du alltid går ut fra en gudstjeneste? Litt rart sagt kanskje, men vi går jo alltid ut.

 • Vi går hjem
 • Vi går på skolen
 • Vi går på jobb

Jeg kommer til kirken fordi jeg vil gå ut igjen, og jeg går ikke tomhendt!

Jeg går ut med de gode nyheter jeg har hørt, og jeg går ut fordi jeg vil dele dem med andre – på min egen måte.

Jeg vil dele fordi jeg tror at det som er det viktigste i mitt liv også kan bli det viktigste i noen andres liv.

Vi trenger å søke utover!

2019

I 2019 fra januar til desember skal vi søke å leve i denne rytmen:

 • Oppover i relasjon til Gud
 • Innover i relasjon med hverandre
 • Utover i relasjon med de som står i våre nettverk

Hvorfor?

Fordi Jesus gjorde det. I Lukas 6 kan vi ved noen få vers se at Jesus levde i denne rytmen. Han søkte Gud i bønn, han søkte innover i fellesskap med sine disipler og han dro ut for å møte andres behov.

Lukas 6:12-19

12 På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. 13 Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler… 

17 Sammen med dem gikk han ned igjen og stanset på en slette. Der var det samlet en stor flokk av disiplene hans og en stor mengde mennesker fra hele Judea og Jerusalem og fra kyststrøkene ved Tyros og Sidon. 18 De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder, gjorde han friske. 19 Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle.