Påsken i Østre

 april 11, 2019

Det er påsketid og vi skal feire årets viktigste høytid. Ta påsken tilbake og få med deg noen av samlingene her i kirken. Vi starter med inntoget i Jerusalem Palmesøndag, vi feire nattverd skjærtorsdag og så feirer vi Jesu oppstandelse 1 påskedag. Han er oppstanden Halleluja! Velkommen til kirke.

Palmesøndag kl.11.00. Gudstjeneste. Mirjam Lukasse. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Skjærtorsdag kl.17.00. Gudstjeneste. Nattverd. Johan Valen-Sendstad.

1.påskedag kl.11.00. Høytidsgudstjeneste. Johan Valen-Sendstad.