Påsken i Østre

 februar 20, 2018

Vi feirer kirkens viktigste høytid. Velkommen til gudstjenester hvor vi følger Jesu vei gjennom lidelse, død og til oppstandelse.

  • Skjærtorsdag: Felles nattverdgudstjeneste i Vestre Frikirke kl.18.00. Pilestredet 69. Reidulf Hanssen.
  • Langfredag – Pasjonsgudstjeneste kl.21.00. Johan Valen-Sendstad
  • 1. Påskedag – Høytidsgudstjeneste kl.11.00. Johan Valen-Sendstad