Østre Frikirke og Korona pandemien

 mars 25, 2020

Oslo Østre Menighet avlyser fortsatt gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirken.

Dette gjelder nå fra 26. mars til og med 13.april. Dette innebærer blant annet at søndagens gudstjenester 29. mars, 5 april og påskens samlinger Skjærtorsdag, Langfredag og 1.påskedag blir avlyst. Ny informasjon vil komme fortløpende.

Koronaviruset sprer seg raskt i Norge. WHO og vårt lands fremste fagfolk kaller virusutbruddet for en pandemi. Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret og velger derfor å avlyse alle arrangement for en periode fremover.

Menighetsrådet har nedsatt et kriseteam som håndterer menighetens bidrag inn i denne landsomfattende dugnaden. Kriseteamet består av: Arnfinn Løyning, Trond Løfgren, Ole Angell og Lise Mette Jølstad

Restriksjonene som kom den 12. mars fortsetter også etter 26. mars for å begrense smitten. Både regjering, Folkehelseinstituttet og Oslos politiske ledelse har gitt klare råd og bestemmelser.

I tiden fremover anbefaler vi Hjemmekirke. Du finner mer informasjon på vår nettside.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi er kirke selv om vi ikke går til kirke. Ta godt vare på hverandre.