Opplegg husgrupper

 august 31, 2021
Det var pastor Arnfinn som talte denne søndagen,
og tema for talen var:
Menigheten vårt hjem – du er ventet
Oslo Østre sine podcaster finner du her

Les bibelteksten:

 • Lukas 15, 11-24

Oppsummering av talen:

 1. DU ER VENTET! Smak litt på temaet. Kjennes det godt? Kjennes det litt klamt? Merker du litt forventninger? Eller kjennes det åpent og inkluderende?
 2. FRIKIRKEN har med små justeringer vært dette kirkesamfunnets navn siden 1877. Navnet var en reaksjon på Statskirken, derfor FRIKIRKEN. Nå er jo båndene mellom kirke og stat stort sett borte, skulle vi rett og slett bytte navn? I mine tanker og fantasier, kom jeg på et dristig og krevende navn: NÅDEKIRKEN. Ikke i motsetning til andre kirker, men som et forpliktende og utfordrende navn. Tenk om vi kunne fremstå og bli oppfattet som NÅDEKIRKEN.
 3. Ernest Hemingway skriver om en spansk far som ville forsones med sin sønn, etter å ha kastet sønnen ut hjemme. Sønnen hadde rømt til Madrid. Den angrende faren satte inn en annonse i avisen El Liberal. PACO MØT MEG PÅ BAKSIDEN AVHOTEL MONTANA FØRSTKOMMENDE TIRSDAG KL 12.00. ALT ER TILGITT. PAPPA. Paco er et alminnelig navn i Spania, og da faren møter opp på plassen bak hotellet, treffer han 800 unge menn ved navn Paco som venter på sine fedre. Et rop etter forsoning. En lengsel etter nåde.
 4. C.S Lewis har hevdet: «Det er NÅDEN som er et særegne ved den kristne tro”
 5. Sønnen var savnet, han var elsket og han var ventet. Tenk om noe slikt kunne prege mitt liv og vår menighet. Et hjem for hjemløse, et sted hvor alle vet at der er nåde å få.
 6. Den sveitsiske og verdenskjente teologen Karl Barth døde i 1968. Jo eldre han ble, desto enklere ble hans teologi og lære: Han definerte Gud slik: DEN ENE SOM ELSKER. Han ble også en gang spurt om hva som var det mest betydningsfulle sannhet han hadde funnet i sin forskning. Uten å nøle svarte han: «JESUS elsker meg. Og det vet jeg fordi Bibelen forteller meg det»
 7. Teksten fra Lukas 15 blir ofte kalt teksten om den bortkomne sønnen. Jeg våger å spisse det voldsomt og si: Nei teksten handler om den bortkomne Faderen. Det er jo helt hinsides, over all fornuft, utenfor alle grenser. Han bryter jo alle regler og viser en godhetsom overgår all rimelighet. Ingen ville gjort som denne faren. Det overgår all forstand. Tilhørerne må ha ristet på hodet og sagt til hverandre. Dette går bare ikke an. Slik er nåden. Nåden koster giveren alt, mottaker får alt gratis.
 8. En bortkommen Fader, en som tilgir alle, som gir nåde for alt, uansett. Ingen har fortjent en slik Gud. Han viser seg for oss gjennom det livet Jesus Kristus levde. DU ER VENTET. VELKOMMEN HJEM!
 9. Så er det drømmen at denne menigheten få være et slikt hjem

Spørsmål å samtale rundt i gruppa:

 1. Hvordan reagerer dere på temaformuleringen: Du er ventet? Kjennes det godt? Ligger der anklage og store forventinger der, eller….. Samtal litt om dette.
 2. Nåden er selve kjernen i den kristne tro, hevder C.S Lewis. Samtal om hva nåden har betydd og betyr for den enkelte i gruppen.
 3. Hvordan kan vi formidle nåden enda sterkere gjennom våre liv og som menighet?