Opplegg husgrupper

 september 8, 2021
Det var pastor Jarle som talte denne søndagen,
og tema for talen var:
Menigheten vårt hjem – Liten dugnad før kvelds?
Les bibelteksten:

  • Lukas 15, 1 – 17

Oppsummering av talen:

Paulus snakker om at vi har ulike tjenester, men at Ånden er den samme, at vi er lemmer på samme kropp, og at vi skal utfylle hverandre. Når Jesus gir sine disipler et oppdrag, gir han det alltid til et fellesskap, på minst to personer.
I Østre er det mange oppgaver, og de er svært ulike. Vi trenger folk som bidrar i Gudstjenesten, som har ansvar for praktiske ting, ledere til ulike aktiviteter osv.
Men vi må huske på hvorfor vi gjør alt dette. Oppdraget fra Jesus er klart. I alle fire evangeliene gjenfortelles oppdraget Jesus gav oss om å gå ut å forkynne evangeliet – eller som det står i vår tekst: Gå ut å bære frukt.
Å bære frukt betyr jo egentlig bare å være det Gud har skapt oss til å være. Et epletre bærer frukt fordi det er et epletre som får den næring det trenger. En kristen bærer frukt fordi vi er det nye mennesket vi er skapt til i Jesus, og fordi vi tar til oss den næring vi trenger ved å være sammen i en menighet – og å leve ut den kjærligheten Gud har gitt oss, ved å elske hverandre.
Vi må derfor huske at alt vi gjør i Oslo Østre Frikirke skal ha dette som mål: at evangeliet skal forkynnes for menneskene – for oss som hører til her, for nabolaget rundt kirka, for menneskene vi lever livene våre sammen med.

Så hva er evangeliet?
Evangeliet betyr gode nyheter.
Evangeliet var opprinnelig IKKE et spesielt religiøst ord, men navnet på et budskap fra Keiseren, kongen eller myndighetene, om noe nytt som skulle skje. Om innsettelsen av en ny konge, om fred, eller en krigsseier.
I Markus 1,14-15 bruker Markus det samme uttrykket om Jesu forkynnelse.
“kom Jesus til Gallilea og forkynte Guds evangelium i det han sa: Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.”
Dette er altså de gode nyhetene du og jeg er bedt om å gå ut å forkynne.

Guds rike betyr der Gud regjerer, der hans lover gjelder.
Som bestefar er jeg blitt minnet om hvordan vi mennesker fra vi er små, ønsker å erobre vårt eget område der vi regjerer; vår ball, vår stol og vårt jordbær. Ingen skal bestemme over mitt liv.
Men evangeliet er altså budskapet om at du kan bli en del av det rike der Gud bestemmer, fordi dette riket er tilgjengelig (kommet nær).  De gode nyhetene er at han som har skapt deg, han som vet hva som er best for deg og alle menneskene rundt deg, han vil ta imot deg og innlemme deg i sitt rike. Et fullkomment rike for ufullkomne mennesker!

Kanskje er du kristen nettopp fordi noen valgte å ikke være herre i eget liv, men gå ut å bære frukt, og forkynne evangeliet til deg. Kanskje gjennom sin gjestfrihet og omsorg for deg, kanskje gjennom å fortelle hva Gud betyr i deres liv, eller ved at du så deres liv og forstod at de ba for deg. Kanskje det var en far eller mor, en søndagsskolelærer, en nabo eller en ungdomsleder. Kanskje sitter du her i dag fordi noen hadde opplevd så gode nyheter at de ikke kunne holde dem for seg selv. De måtte bare dele, litt som når jeg har testet en ny pose med kaffebønner som er fantastisk fruktig i smaken, eller som når du forlovet deg og ville fortelle det til vennene dine, eller når du har oppdaget en ny serie på Netflix som var superbra.
Du deler de gode nyhetene!
Hvor mye mer skulle ikke vi ønske å dele Guds evangelium.

Spørsmål å samtale rundt i gruppa:

  1. Hva betyr “Å gå ut” for deg denne høsten, der du er i livet nå?
  2. Hvem sender Gud i din vei? Hvem kan du vise omsorg og gjestfrihet overfor i din hverdag?
  3. Hvilke oppgaver kan du ta på deg i menigheten, slik at vi sammen kan fortsette å forkynne evangeliet?
  4. Har du et mindre, kristent fellesskap, der dere sammen kan finne ut mer av hva som er Guds vilje med deres liv, og hvordan dette ser ut i praksis i dag?
  5. På hvilken måte viser du kjærlighet til mennesker i din hverdag?