Opplegg for husgrupper uke 41

 oktober 6, 2021

Les bibelteksten:

  • 2 Kor 8,7-15

Oppsummering av talen:

Dette er første av en serie på tre taler/søndager som handler om å gi. Paulus har meget godt kjennskap til menigheten i Korint. Han var der i 1,5 år (Apgj 18) før han reiste videre til Efesos. Dette er Paulus’ andre brev til denne menigheten, og temaet om innsamlingen ble tatt opp allerede i første brevet, 1 Kor 16, 1-4. Bakgrunnen for innsamlingen var hungersnøden i Jerusalem og Paulus samlet inn til menigheten i Jerusalem. Både kapitel 8 og 9 handler om å gi og det kan være nyttig å lese begge før dere diskuterer i gruppen.

1.Første spørsmålet er jo hvor i denne teksten kommer dette temaet « å gi med hjerte» fra og hvem blir brukt som eksempler på dette?

Det nye testamentet har 4 ulike greske ord som oversettes med kjærlighet og å elske.

  1. Eros: romantisk/seksuell kjærlighet
  2. Storge: kjærlighet mellom søsken, foreldre og barn. En form av selvfølgelig, naturlig kjærlighet.
  3. Phileo: vennskap, basert på felles interesser, en tiltrekning som ikke er eros men som kan være meget sterkt og nært.
  4. Agape: kjærlighet som er fra Gud. Den er ikke avhengig av stemming, levende lys og fin musikk, ikke er den basert på å ha noe i felles. Denne kjærligheten har blitt vår del som kristne da vi tok imot Guds nåde og tilgivelse. Denne kjærligheten er ikke en «naturlig» del av vår menneskelige natur men en del av vår åndelige nye natur.
    Det er denne kjærligheten som er nevnt i vers 7 og 8.
    Det er denne kjærligheten som Jesus har vist verden, oss, og som Gud har vist sin sønn.

2.Andre spørsmålet er: Ut fra tekstene nedenfor hva kjennetegner denne kjærligheten og hvordan vil denne kjærligheten kunne vises i måten vi gir på? (dere bruker så mange eller så få som dere har tid til)
Mat 5, 43-46
Lukas 7, 42
Johannes 3,16
Johannes 13,34
1 Johannes 3, 16-18

3.Når kjærligheten er motivasjonen til å gi, skal en da vente med å gi til en «føler» for det? For kjærlighet handler jo om følelser? Betyr kjærligheten at det skal være spontan, ikke planlagt?

(antar at dere har lest i hvert fall 2 Kor 8)
4.Hvordan skal vi definere overflod i våre liv? Har vi mye, eller har vi lite?