Opplegg for husgrupper uke 39

 september 28, 2021
Det var tilsynsmannen vår, Geir Øystein som talte denne søndagen og tema for talen var:Jesus i hverdagen

Samtaleopplegg

Les bibelteksten:

  • Kolosserne 1, 15-20

Oppsummering av talen:
Ved Jesus ville Gud forsone alt med seg selv, våre hverdager medregnet … han skapte fred ved hans blod på korset, leste vi. Gud er forsonet med våre hverdager. Gud vil relasjon.

Hvem er denne Jesus?  

Bibelteksten fra Kolosserbrevet, (Kol 1,15-20) sier at Jesus er «… den usynlige Guds bilde… Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen … og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv … han skapte fred ved hans blod på korset.» Dette er denne Jesus som venter på oss i hverdagen!

C.S.Lewis: Denne mannen var enten akkurat det han selv sa, eller gal. Det synes klart for de fleste at han ikke oppførte seg som en galning. Hvor merkelig det enn kan synes, må jeg derfor godta det syn at han var og er Gud. Gud har landet i denne fiendtlig okkuperte verden, i menneskelig skikkelse.  

Hva kan vi si om hverdagen? 

Jeg tror på Den hellige ånd, bekjenner vi, én hellig allmenn kirke, de helliges samfunn – den tredje trosartikkel er Jesus i hverdagen, som bringer oss syndenes forlatelse og det evige liv! De som gikk sammen med Jesus, før og etter hans død og oppstandelse, de levde dette hverdagslivet. Bibelen og søskenfellesskapet, nattverden og bønnene fikk rom. Gjennom det livet vi kaller kirke.

Noe av det viktigste kirken kan arrangere, er hverdagsmøter mellom mennesker. Vi trenger de små fellesskapene. Ingen er ment å leve alene, uten noen fortrolige. Har du et fortrolig småfellesskap allerede, så se stort på det! Det kan forandre alt. Jesus har lovet å være midt iblant dere.

Det er gode nyheter at Gud er forsonet med våre hverdager. Hverdagen er tyngdepunktet i ditt kirkeliv. Vi skal få slippe å gå forbi oss selv! Vi skal få tenke stort om de vanlige dagene. De hellige hverdagene.

Spørsmål å samtale rundt i gruppa:

  1. Hvordan skjedde det at Gud forsonet alt med seg selv?
  2. Hvordan påvirker Jesus deg i hverdagen?
  3. Er det noe ved din hverdag som du tenker at Gud ikke er forsonet med?
  4. Hvilke plass vil du gi Jesus de kommende dagene, og hvordan?