Opplegg for husgrupper, uke 38

 september 23, 2021

Samtaleopplegg

Les bibelteksten:

  • Johannes 15:10-12 og Kolosserne 3, 12-17

Oppsummering av talen:

Når vi blir såret så må vi ha mot til å lytte til den som såret. Det er litt bakvendt, men det er nødvendig. Ved å lytte til den som såret så kan vi f.eks. finne ut at den som såret ikke gjorde det med overlegg. Eller man kan se at den som såret faktisk ikke var klar over at dens oppførsel var sårende.

Tilgivelsen har flere dimensjoner. Når Gud tilgir, så glemmer han. Det er borte, det finnes ikke mer. Han kaster våre synder bak sin rygg, han ser dem aldri mer. Vi har jo ikke den samme egenskapen til å glemme, men det jeg lover når jeg tilgir, det er å ikke bruke det som er tilgitt mot den andre personen, aldri mer.

Forsoning, består at to ord: “sone”-“for”. Forsoning handler om at vi soner for det noen andre har gjort. Jesu verk på korset var soning for oss mennesker. Vi kan la oss inspirere av dette og på den måten forstå mer av hvor viktig det er at den som såret tør å ta kontakt med den som såret.

Forsoning er fullkommen fra Guds side. For oss mennesker kan dette være krevende. Forsoning for oss mennesker vil ofte være en prosess. For oss har det med at sår må leges og få gro.

Forsoning er ikke noe jeg kan kreve, eller andre kan kreve. Det er den som er såret eller krenket som når tiden er inne, når tiden er moden tilbyr forsoning. For noen kan dette være en lang prosess. Sjelesorgen kan være til god hjelp for oss. Sjelesorg. Den fortrolige samtalen, den sakte vandringen mot forsoning og tilgivelse. 

Spørsmål å samtale rundt i gruppa:

  1. Alle mennesker har en eller flere ganger blitt såret gjennom livet. Snakk litt sammen om hva det er å bli såret. Del gjerne egne erfaringer
  2. Hvordan syns du det er å tilgi? Krevende, faller naturlig, skummelt?
  3. Hva kan søndagens tema bety for oss som menighetsfellesskap i Østre?
  4. Hvordan syns du det er å være sårbar i din hverdag, med venner, familie, menighet, på jobb osv.?