trohapogkjærlighet"Tro, håp og kjærlighet" er den nye visjonen for Østre menighet.
Etter flere års arbeid ble denne visjonen gitt til en av menighetens medlemmer. Harald W har fortalt hvordan han fikk denne visjonen, og menigheten opplever at den er gitt oss av Gud.

Teksten er hentet fra Bibelen i Paulus sitt første brev til Korint, kapittel 13 og vers 13 (1 kor 13,13): Så blir de stående disse tre; tro, håp og kjærlighet.

Troen er en gave som Gud har gitt deg, håpet er et av Guds løfter og Gud elsker deg med en evig og grenseløs kjærlighet. Selv når det stormer rundt deg blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Vi vil la Guds gaver få stor plass hos oss, slik at alle ser hvem vi tror på, hvilket håp vi har og hvordan Guds
kjærlighet er. Kjærligheten er Guds evige gave. Vi vil utfordre hverandre: ”Jag etter kjærligheten!”

Min Frelser

Livet er en gave fra Gud. Han har gitt meg evner, vilje og forstand. Jeg er skapt til å glede Gud. Han gav sin sønn, Jesus, for at jeg skulle stå ren og rettferdig innfor Gud. Han har skapt i meg en tro som rekker videre enn min forstand, og jeg eier et håp større enn livet. Jeg vil tjene Ham i takknemlighet. Min Frelser er kjærlighet og av denne utømmelige kilden er det født i meg en kjærlighet til ham. Denne kjærligheten er drivkraften til Guds vilje, oppfyllelsen av håpet og erkjennelsen av troen. Jeg er lovet ubegrenset tilgang til hans kjærlighet. Jeg vil ta i mot, jeg vil at

HVORDAN

Kjærligheten får næring i Guds nærhet. Vi i Østre ønsker å leve nærmere Gud gjennom større kjennskap til Guds ord, ved å dele Guds ord og ved lovprise Gud gjennom bønn og sang og med våre liv. Vi vil at dette skal prege møter og samlinger enda sterkere enn i dag. Men like viktig er det å oppmuntre hverandre, samt gi støtte og veiledning til å prioritere dette i hverdagen.Min Frelser skal prege meg og mitt liv.

Mitt oppdrag

Jesus har gitt meg i oppdrag å bringe Guds kjærlighet videre til alle mennesker. Jesus har bedt meg elske mine medmennesker som meg selv. Guds kjærlighet kan ikke tøyles. Den vokser i oss ved å deles. Gjennom å vise kjærlighet åpner jeg for tro og håp hos min neste. Gud kaller meg til å vise omsorg for alle mennesker, gi Guds Ord videre og be for andre. Dette klarer jeg ikke av meg selv. Jeg er helt avhengig av å ta imot Guds kjærlighet og hente all kraft fra Ham. Jeg vil være åpen for at Gud kan bruke meg der jeg er.

HVORDAN

Min neste befinner seg på jobben, blant naboene, i idrettsgruppa og i nærmiljøet. Vi må øves opp i å ta utfordringene Gud gir oss til å vise omsorg, vitne om Jesus og invitere til fellesskapet i Oslo Østre. Vi må i større grad legge opp til aktiviteter der vi møter kirkeuvante og skape et miljø i menigheten der de føler seg inkludert.

Min menighet

Vi er skapt til fellesskap med Kristus og til felleskap med hverandre. Menigheten utgjør dette fellesskapet, som preges av kjærlighet.

HVORDAN

Oslo Østre er en generasjonsmenighet. Vi ønsker å være et godt sted for både unge og gamle. Vi ser betydningen og utfordringen i å bevare barn og unge for Kristus, og vi ønsker at vår menighet skal være et godt kristent fellesskap for både barn, ungdom, unge voksne og godt voksne. En viktig del av det kristne fellesskapet er tjenestefelleskapet. Gud ønsker vi skal bruke de evner og gaver Han har gitt oss. Å få tjene Gud i et fellesskap er verdifullt både for fellesskapet og for den enkelte. På den måten kan Gud få gi oss av sin rike velsignelse. Vi vil derfor be og arbeide for at alle skal få tjene Gud med de evner og ressurser de har, og oppleve et godt engasjement i arbeidet for Guds rike.