I forbindelse med Kovid -19 er det laget en smittevernerklæring fra Norges Kristne Råd som vi har bearbeidet.

Smittevernveilder Østre Frikirke Nettside

Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge

Slik oppfører vi oss når vi kommer til kirken