Bilder fra Haakon 16. september 2014-14

 

Oslo Østre frikirke en aktiv bymenighet som holder til i Lakkegata 47. Vi er en generasjonsmenighet, det vil si et kristent fellesskap med barn, ungdom, unge voksne og godt voksne. Vi ønsker å være et godt sted for både unge og gamle, noe som er vår største glede og utfordring.

Samlinger

Menighetens hovedsamling er Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. I gudstjenesten samles vi for å høre Guds ord gjennom lesning og undervisning. I gudstjenesten får vi også ta del i bønn, lovsang og nattverd. For alle barn er det søndagsskole - Bølgen.

Menigheten organiserer også mindre fellesskap, også kalt Husfellesskap. Her møtes 6-10 personer i hjemmene for samtale om tro og tvil og livets gleder og utfordringer.

Historie

Menigheten ble stiftet 31. mars 1878 som Kristiania frimenighed. Presten Johan Storm Munch flyttet i 1875 til Kristiania etter å ha nedlagt sitt embete som statskirkeprest i Horten. Sammen med Paul Peter Wettergreen var han sentral i arbeidet med en forfatning for en fri luthersk kirke. Tidlig i 1878 gikk omtrent 100 personer ut av statskirken, og de spurte Munch om å bli deres pastor. Munch sa overraskende nok nei. Menigheten kalte dermed Herman Hundére.

5. september 1920 ble Kristiania frimenighet delt i Oslo Østre frikirke og Oslo Vestre frikirke. Strømmen menighet, nå Lørenskog frikirke ble dannet i 1974 med utspring fra Oslo Østre. Menigheten står også bak menighetsdannelsene Bærum frikirke i 1986, Søndre Nordstrand, nå Oslo Søndre Frikirke i 1990, Oslo Storbymenighet i 1994, og til slutt Kraftverket menighet i 1999.