Oslo Østre Frikirke

Oslo Østre Frikirke

Oslo Østre frikirke en aktiv bymenighet som holder til i Lakkegata 47. Vi er en generasjonsmenighet, det vil si et kristent fellesskap med barn, ungdom, unge voksne og godt voksne. Vi ønsker å være et godt sted for både unge og gamle, noe som er vår største glede og utfordring.

Samlinger

Menighetens hovedsamling er gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. I gudstjenesten samles vi for å høre Guds ord gjennom lesning og undervisning. I gudstjenesten får vi også ta del i bønn, lovsang og nattverd. For alle mellom 4-9 er det søndagsskole - Bølgen. For alle mellom 10-14 er det søndagskole - Tweens.

Menigheten organiserer også mindre fellesskap, også kalt Husfellesskap. Her møtes 6-10 personer i hjemmene for samtale om livets gleder og utfordringer, tro og tvil

Tjeneste

En viktig del av det kristne fellesskapet er tjenestefelleskapet. Gud ønsker vi skal bruke de evner og gaver Han har gitt oss. Å få tjene Gud i et fellesskap er verdifullt både for fellesskapet og for den enkelte. På den måten kan Gud få gi oss av sin rike velsignelse. Vi vil derfor be og arbeide for at alle skal få tjene Gud med de evner og ressurser de har, og oppleve et godt engasjement i arbeidet for Guds rike.

Historie

Menigheten ble stiftet 31. mars 1878 som Kristiania frimenighed. Presten Johan Storm Munch flyttet i 1875 til Kristiania etter å ha nedlagt sitt embete som statskirkeprest i Horten. Sammen med Paul Peter Wettergreen var han sentral i arbeidet med en forfatning for en fri luthersk kirke. Tidlig i 1878 gikk omtrent 100 personer ut av statskirken, og de spurte Munch om å bli deres pastor. Munch sa overraskende nok nei. Menigheten kalte dermed Herman Hundére.

5. september 1920 ble Kristiania frimenighet delt i Oslo Østre frikirke og Oslo Vestre frikirke. Strømmen menighet, nå Lørenskog frikirke ble dannet i 1974 med utspring fra Oslo Østre. Menigheten står også bak menighetsdannelsene Bærum frikirke i 1986, Søndre Nordstrand, nå Oslo Søndre Frikirke i 1990, Oslo Storbymenighet i 1994, og til slutt Kraftverket menighet i 1999.