Nytt flygel i Østre

 desember 7, 2017

Musikk er viktig i menigheten. Gode instrumenter løfter sangen og gir oss mange gode opplevelser. Flygelet i kirken er i så dårlig stand at det ikke anbefales å starte et omfattende reparasjonsarbeid. Østre trenger et nytt flygel og vi håper du kan være med å gi et bidrag.

Alle bidrag tas imot med takk.

Kontonummer: 8220.02.86452

VIPPS: 19376

Merk betalingen: Flygel