Salig søndag – gi deg glad 10. november

 november 1, 2018

Årets misjonssøndag har vi kalt SALIG SØNDAG – GI DEG GLAD. Denne søndagen skal vi få være med å gi en kjempegave til Frikirkens misjonsarbeid. Sett av penger og snakk sammen i familien om hvor mye dere vil gi. Har du ikke anledning til å komme så kan du merke gaven på Vipps eller overføringen via banken med “salig søndag”.

  • Mirjam Lukasse
  • Gospelfabrikken
  • Medlemsopptakelse
  • Jubelgave til misjonen
  • Vipps 19376
  • Bankkontonummer 82200286452
  • Bønn kl.10.30