Menighetsmøte

 oktober 12, 2018

Innkalling menighetsmøte

Tid: 21. oktober 2018 (etter kirkekaffen)

Sted: Kirkestua

Man trenger ikke å være medlem i menigheten for å delta på menighetsmøte. Alle er hjertelig velkommen!

Saksliste:

 1. Orientering om økonomi
 • Status
 • Givertjeneste
 • Vollen
 1. Orientering om oppussing av kirken.
 1. Orientering om Camp Færder 2018. Samtale om menighetsweekend kommende år.
 1. Oppfølging av medlemsbrev våren 2018. Hva er status?
 1. Oppfølging av Misjonale Menigheter
 • Kort om prosjektet
 • Evaluering
 • Hva tar vi med oss?
 1. Orientering om GDPR – lov om personvern.
 1. Orientering om nytt flygel

 

 

Vel møtt!

På vegne av menighetsrådet

Pastor Johan Valen-Sendstad