Menighetsmøte søndag 16. juni

 juni 6, 2019

Innkalling til menighetsmøte 16. juni (rett etter kirkekaffen)

Sakliste

  1. Satsing i Oslo Østre menighet.
  2. Orientering om gudstjenestefornyelse.
  3. Valg av utsendinger til Presbyteriemøte 21-22 september. Forslag til kandidater: Mirjam Lukasse, Anne Solberg og Ole Angell.
  4. Orientering om økonomi
  5. Orientering om Vollen
  6. Eventuelt.