Menighetsmøte 3. juni

 mai 16, 2018

Innkalling til menighetsmøte 3. juni (etter kirkekaffen).

Sakliste

1 Orientering

a) Veien videre… Litt om våren – mer om høsten

b) Økonomirapport

c) Gudstjenesteteam – nye team fra høsten

d) Frik Oslo – God vind i seilene

e) Husfellesskap – Ny hovedleder Unni Westli

2 Eventuelt

 

Sammen om oppdraget