Menighetsmøte 28. november

 november 18, 2021

Menighetens medlemmer (og andre som opplever Oslo Østre som sitt menighetsfellesskap.)

Innkalles og inviteres til menighetsmøte søndag 28. november (etter gudstjenesten og en kort kirkekaffe)

 

Se innkallingen med saksliste her:

Innkalling menighetsmøte Oslo Østre Menighet[17]