Historisk menighetsmøte i Østre Frikirke

 april 28, 2021

En gledelig kveld for alle som tilhører Oslo Østre menighet.

Det ble enstemmig vedtak på fortsette oppussingen av kirken.

Vedtaket lyder slik:

“Menighetsmøtet vedtar å fortsette oppussingen av kirken etter planer som er presentert 28.april 2021. Prosjektet omfatter oppussing av kirkesalen, galleri og møterom (orgelrommet), herunder skifte av branndører, nytt lyd- og lysanlegg og utbedring av det elektriske anlegget.

Oppussingen skal skje innenfor den økonomiske rammen som er presentert (kr 5,3 mill). Dersom prosjektet gir uforutsette kostnader utover rammen, må menighetsrådet involveres”

Arbeidet starter opp mandag 10. mai hvor firmaet Lars Hande as er entreprenør.

 

Før vi starter innsamlingsaksjonen så oppfordret vi til takkegaver på Vipps 19376. Vi kommer tilbake til hvordan og når vi starter innsamling av kr 500 000,-,

Takk til alle dere som var tilstede på det historiske menighetsmøte på zoom i kveld. Vær med å be om at byggeprosessen går bra.