Menighetens budsjett for 2022

 november 25, 2021

Budsjettutkast 2022 – rev.24.11.2021