Brev om medlemsskap

 april 5, 2018

Kjære medlem av Oslo Østre Frikirke.                               Oslo i februar 2018

Oslo Østre Frikirke er et stort og verdifullt fellesskap, sammensatt av ulike mennesker. Hvert enkelt medlem er en viktig gren på menighetstreet. Sammen utgjør vi en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge.

Frikirkens øverste organ (Synodemøtet) har de senere årene vedtatt nye beskrivelser av medlemskategoriene. Vi har nå to medlemskategorier, mot tidligere tre.

  • Medlem
  • Medlem med stemmerett

Klikk her for å gi ditt svar

Klikk her for ytterligere beskrivelse av medlemskategoriene

Endringen av navn på medlemskategoriene gjør det enklere og mer inkluderende å være medlem i menigheten. Kategorien medlem med stemmerett indikerer en mer dynamisk og aktiv deltakelse i gudstjenestelivet, menighetsmøter, givertjeneste og menighetens øvrige arbeid.

Ledelsen i Oslo Østre menighet henvender seg med dette brevet til medlemmene under 80 år, som har stått i den tidligere medlemskategorien ”fullt medlemskap”.

Vi ønsker å avklare hvilken medlemskategori den enkelte selv mener er naturlig og riktig å inneha i tiden fremover.

For noen vil det være naturlig å be seg overført til en Frikirkemenighet nær stedet der de nå bor. Andre igjen vil se det som mer naturlig og riktig å stå som medlem i Oslo Østre, men uten stemmerett.  Vi håper enda flere av mottakerne av brevet ønsker å bli mer aktive i menigheten, og at det dermed vil være naturlig å fortsette som medlem med stemmerett.

Ledelsen i Oslo Østre har invitert til flere samlinger under mottoet «Bygge for fremtiden». Menigheten står foran flere viktige veivalg og utfordringer i tiden fremover. Vi ønsker at alle medlemmer med stemmerett vil ta aktivt del i å bygge Østre inn i fremtiden.

Menighetsledelsen ønsker å ha en åpen og god kontakt med medlemmene, og inviterer derfor de som ønsker det til en tettere dialog vedrørende medlemskap i menigheten gjennom en telefonsamtale eller et hjemmebesøk.

Vi ber om svar fra hver enkelt innen 15. april. 2018.

Dersom du/dere har spørsmål er det bare å kontakte pastor eller leder i eldsterådet.

  • Johan Valen-Sendstad    Mobil 996 44 775
  • Mirjam Lukasse                Mobil 957 71 864

Vi ønsker den enkelte en riktig god vinter og vår, hvor vi går mot lysere tider.
Vennlig hilsen eldsterådet i Oslo Østre Menighet

 

v/

Johan Valen-Sendstad                      Mirjam Lukasse.

Hovedpastor                                         Leder i eldsterådet