Konfirmasjon kl.11.00.

 september 9, 2021
Velkommen til konfirmasjon med årets konfirmanter.
Konfirmantleder David Fjeldskår taler denne søndagen. Han fortsetter taleserien om menigheten som vårt hjem og denne gangen med temaet: “trene sammen”. David skal ta tak i selve vintreet som Jesus tar utgangspunkt i, hva kreves for at vintreet skal vokse? Det krever en sunn balanse av næring, god jord og lys. Kan denne balansen også være aktuell i vårt liv

Vi ønsker konfirmantene og deres gjester spesielt velkommen til denne gudstjenesten, men gudstjenesten er også åpen for resten av menigheten så langt det er plass. Det vil også holdes en gudstjeneste kl.13.00.f or at flest mulig kan komme til kirke denne søndagen.

Vær tidlig ute for å bli registrert og for å få anvist plass.