Kan Østre STOLe på deg? STOL på Østre! Østre STOLer PÅ DEG……..

 juni 9, 2021

Kjære Østrevenn!

Velkommen til å bli med på årets stolaksjon. 300 nye stoler er bestilt. Oppussingsarbeidet går mot slutten. 22. august åpner vi opp en vakker nyoppusset kirkesal.

Hver stol koster 1500,- kr.

Vi tror at alle med litt innsats, kan være med å gi en stol. Noen greier 5, andre igjen er klar for å gi 10 stoler eller mer. Vi er forskjellige i forhold til hva vi har å gi av, men vi tror alle kan bidra med noe ekstra.

Etter hvert som pengene kommer inn på VIPPS eller bankkonto, blir flere og flere stoler merket som opptatt. Nå har vi dekket inn for 151 stoler.

En del  fikk penger igjen på skatten og feriepenger tidligere i sommer. Unge har hatt sommerjobb og kan legge til side noe.

Vi håper mange har mulighet til å gi noe ekstra til kirka vi er glad i. Ta kontakt med kontoret dersom du ønsker å registrere deg for skattefradrag.

Kan vi greie å fylle hele salen med opptatte stoler innen 22. august? Det hadde vært stas!

Takk for at du vil bidra.

Mvh

Menighetsrådet i Østre