Innkalling til menighetsmøte 25. november

 november 15, 2018

logo-retina

Innkalling menighetsmøte

Tid: 25. november 2018 (etter kirkekaffen)

Sted: Kirkestua

Man trenger ikke å være medlem i menigheten for å delta på menighetsmøte. Alle er hjertelig velkommen!

 

Saksliste:

  1. Økonomi
  2. Budsjett 2017.
  3. Innspill fra ekstern gruppe som ser på økonomi.
  4. Gudstjenester i desember/januar.
  5. Informasjon om Frik og Støperiet ved Oskar Hadeland og David Fjeldskår.
  6. Semesterplanen 2019.
  7. Orientering om flygelet.
  8. Informasjon om permisjon Mirjam.

 

Vel møtt!

 

På vegne av menighetsrådet

Pastor Johan Valen-Sendstad