Husgruppe på nett

 april 28, 2020

Synodeformann og kommende pastor i Østre, Jarle Skullerud, talte denne søndagen for oss om temaet “Ikke alt kan fikses”. Og han snakket ut ifra to tekster i Bibelen sm har betydd mye for han gjennom livets stormer, Joh. 5:2-8 og Matt. 11:2-6.
De siste ukene har vi opplevd at noe av vår ytre trygghet er blitt rokket, ved sykdom, økonomiske utfordringer, usikkerhet osv. Mange har kanskje sett plakaten; “Alt blir bra” i det siste, og akkurat nå er det mange som klamrer seg til dette. Men er dette sant? Kan alt fikses? Hva med alle de som har mistet noen de er glade i?
I begge tekstene fra Bibelen leser vi om mennesker som møter Jesus, men at han ikke griper inn i livene deres som de ønsker. Betesdadammen var full av funksjonshemmede mennesker, men her er det en mann som blir helbredet. Døperen Johannes, som vi møter i Matteus-teksten, proklamerte frimodig at Jesus var Messias, men da han selv ble kastet i fengsel begynte han å tvile. Nettopp fordi Jesus helbredet og reddet andre, men ikke Johannes. Johannes spurte; Kan Han være den som skulle komme fra Gud?
Jarle fortalte hvordan han kjenner seg igjen i disse historiene. Om hvor vanskelig det kan være å høre om helbredelser, når man selv forblir syk eller opplever annen smerte i livet. Jarle oppfordret oss til å være ærlige om livet, og ikke se seg blind på hva Jesus gjør i andre menneskers liv, og heller ikke se seg blind på hva Gud burde gjort i mitt liv, slik at jeg ikke ser hva Han gjør!
Jarle avsluttet med å fortelle to sterke historier, en om en familie i Moldova som mistet sin sønn, en om salmedikteren Horatio, som mistet sine fire døtre. Disse gir oss et nytt perspektiv på uttrykket; “Alt blir bra”. Horatio konkluderte nemlig med ordene “Det er vel med min sjel”.
Troen er ikke et smertestillende middel som tar deg gjennom dagene i et liv du hater. Troen er en øyesalve som lar deg se livets realiteter slik Gud ser det.

Spørsmål til refleksjon:
1. Les tekstene i Johannesevangeliet og Matteusevangeliet sammen. Del tanker dere får når dere leser tekstene.
2. Har du noen gang kjent på tvil fordi andre opplever Gud mer enn du gjør? Del gjerne sammen.
3. På hvilke måter har Gud holdt deg fast i perioder av livet der du ikke har klart å holde fast på Han?
4. Hvordan kan vi som fellesskap være til hjelp for hverandre når noen går gjennom tøffe perioder i livet?