Husgruppe opplegg

 juni 2, 2020

Denne søndagen talte vår nye pastor Jarle Skullerud over temaet; “Hva gjør Den Hellige Ånd?” Han tok utgangspunkt i dagens tekst fra Joh 16:5-15, hvor vi leser om Den Hellige Ånds viktigste oppgaver:
1. Han skal overbevise (v.8): Det er Ånden som kaller på mennesker, overbeviser om synd og driver oss til omvendelse.
2. Han skal herliggjøre Jesus (v.14): Åndens oppgave er å peke på Jesus (Joh 14,26). Ånden er som internett (selve nettet) og Jesus er budskapet.
3. Han skal veilede (v.13): Ånden veileder oss, utruster oss til tjeneste og hjelper oss i våre bønner.

Det er ikke alltid like lett å se Åndens gjerning i egen menighet, ofte fordi vi lar oss blende av det som foregår i andre menigheter. Jarle oppfordrer oss til å se etter Åndens gjerning i vår egen menighet.

Spørsmål til refleksjon:
1. Les sammen søndagens tekst fra Joh 16:5-15, bruk litt tid en og en på teksten. Del gjerne hva dere stopper opp ved.
2. Hva kjennetegner Åndens gjerning, som vi leser utifra teksten?
3. Har du eksempler på hvordan DHÅ handler i ditt liv? Del gjerne erfaringer.
4. Har du eksempler på hvordan DHÅ handler i menigheten vår? Del gjerne tanker.
5. Kommende søndag skal Arnfinn tale om temaet; “Hvordan bli fylt av Den Hellige Ånd?” utifra teksten i Efeserbrevet 5:15-20. Les teksten sammen og del tanker om teksten.