Husgruppe opplegg

 februar 16, 2021

Det var pastor Oskar Hadland som talte denne søndagen, og tema for talen var:

“Nyfikne disipler” i taleserien Møter med Jesus.

Podcasten av talen finner du her: https://ostrefrikirke.no/podcaster/  
Les bibelteksten:

  • Johannes 1, 35-51

Oppsummering av talen:

Teksten er full av spennende møter med Jesus og noen ting er spesielt verdt å merke seg. Disiplene spør Jesus “hvor bor du?”. De var nysgjerrige og ivrige etter å se mer. Videre leser vi at de ble med han hjem og ble der hele den dagen. Disiplene var så interesserte at de ga tid og rom i hverdagen. Vi kan også lese at Simon får nytt navn i det han møter Jesus, Jesus gir han en ny identitet.

Møtene med Jesus starter en iver i gutta. Det er også denne iveren som gjør at den ene etter den andre begynne å følge Jesus. Andreas møter Jesus og responderer med å ta med seg sin bror Simon som også blir etterfølger. Filip snakker med Nathanael som også henger seg på. Jesu møter med enkeltpersoner skaper et engasjement som også leder andre til Han. Alle disse guttene var fra samme sted, Betsaida. Det må ha blitt lagt merke til at hele fire stk. ble Jesu disipler samtidig.

Gud kan bruke oss i den kulturen og det miljøet vi kjenner, med de relasjonene vi har og i den hverdagen vi lever. Jesus kaller deg til å starte etterfølgelsen fra der du er. La deg utfordre av hvordan du kan bringe “Guds rike-perspektiv” inn i din hverdag. Et slikt perspektiv vil utfordre oss til å tenke gjennom hvilke valg vi tar, hvilke temaer vi bringer på banen, hvordan vi omtaler folk rundt oss og hvilke prioriteringer vi gjør i hverdagen. Kanskje kan vår iver og våre verdier som Jesu disipler lede andre til møter med Jesus.

Spørsmål å samtale rundt i gruppa:

  1. Har du et første møte med Jesus som du husker? Eller har han alltid vært der?
  2. Hvordan møter du Jesus i hverdagen?
  3. Kan du nevne noen konsekvenser som møtet med Jesus har for din hverdag og ditt liv?
  4. Hva tenker du at et “Guds rike-perspektiv” betyr?
  5. Hvordan kan du møte hverdagen med et Guds-rike perspektiv?
Til slutt: Tar dere utfordringen fra Oskar om å be for kolleger eller venner? Nevn gjerne et par navn hver så kanskje det føles litt mer forpliktende 🙂