Husgruppe opplegg

 april 6, 2021
Det var pastor Arnfinn som talte denne søndagen,og tema for talen var: Jesus kristus er oppstanden.
Oslo Østre sine podcaster finner du her
Les bibelteksten:

  • Matteus 28, 1-10

Oppsummering av talen:

Da Jesus døde langfredag, skjedde det i full offentlighet. Da han stod opp av graven påskedag var det ingen vitner til selve oppstandelsen. Oppstandelsen er altså noe vi ikke kan forklare, eller forstå. Det er heller ikke poenget. Jesu oppstandelse er et faktum, et tegn, et under som skal være gjenstand for undring, forundring og tilbedelse. Oppstandelsen er et mysterium for oss mennesker.

Gud gir oss flere tegn som vil fortelle oss at oppstandelsen virkelig har skjedd

  • Gud sendte en engel for å fortelle at Jesus ikke lengre er blant de døde, men blant de levende. Kvinnen som kom til graven, var på feil sted.
  • Det andre tegnet Gud bruker er å vise kvinnene ved graven at graven var tom. Uansett hvor mye de leter, vil ingen finne Jesus kropp. Han er oppstått. Kroppen var forvandlet til å bli levende igjen.
  • Det tredje tegnet var at kvinnene fikk et møte med Jesus. Han åpenbarte seg for dem, og de var ikke i tvil om at det var Jesus selv som hadde møtt dem.

1. Kor 15 som også kalles oppstandelseskapittelet forteller på en sterk og tydelig måte omfanget og betydning av Jesu oppstandelse. 1. Kor 15,12-20.

De første vitnene fikk beskjed om å fortelle videre til folk at Jesus ikke bare er den korsfestede. Jesus er den korsfestede og oppstanden Herre. Vi er også kalt til å bringe dette fantastiske budskapet videre til andre mennesker. Jesus Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden.

Spørsmål å samtale rundt i gruppa:

  1. Samtal litt om sammenhengen mellom Jesu død og oppstandelse. Hvis det ikke var noen oppstandelse, hva ville det betydd for oss?
  2. Samtal om tegnene som Gud gir de første som kom for å se til graven. Englebesøk og englebeskjed, en tom grav og et personlig møte med Jesus. Hva betyr det for oss og vår tro at disse vitnene fortalte videre det de hadde sett og hørt?
  3. Hva betyr Jesu oppstandelse for oss i dag?
  4. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bringe de gode nyhetene ut i de «verdener» vi lever i idag?