Ressurs til husfellesskap

 november 11, 2019

Salig søndag

Lesetekster: 5 Mos 14,22-28 og 2 Kor 9, 6-15

Prekentekst: Lukas 10,1-10

 

Innledning

Hvor god er du til å gjøre flere ting samtidig? Multitasking som vi kaller det så fint. Mange av oss tror vi er gode til det. Men resultatet kan være alt fra uheldig til katastrofalt. Gud vet det. Kanskje var det derfor at han valgte ut noen i den gamle pakt som skulle tjene han med et utdelt hjerte. Levittene er forbilder i tjeneste.     4 Mos 18,6,8 og 21

I NT taler Jesus mye om at vi ikke kan tjene to herrer samtidig. Gud vil ha oss med hele oss. Matt 6,19 Det udelte hjertet

Lukas 10,1-10

Jesus sendte ut sine disipler, de 12 og her de 72. De ble sendt ut av Jesus. På samme måte bli vi sendt ut av Jesus. Noen kalles til å krysse landegrenser, kulturelle grenser osv. For å fullføre kallet. De fleste skal bo der de bor, men alle er vi sendt ut av Jesus.

Noen blir kalt til å arbeide for Jesus på heltid, de fleste skal tjene ham samtidig som de har andre jobber. Alle skal vi få være med å be, å velsigne, og gi slik at Guds rike kan vokse.

Et par ord om hvordan vi skal gi!

 • Gi generøst, Luk 6,38
 • Gi meg glede 2 Kor 9,7
 • Gi regelmessig, planlagt 1 Kor 16,1-2
 • Gi etter evne 2 Kor 8,12
 • Hold dine løfter 2 Kor 8, 10
 • Gi uten å skryte Matt 6,3-4

Hva er bi-virkningene av å være en glad giver?

Vi blir velsignet!

 1. fordi vi gjør Guds vilje
 2. fordi vi ligner på Gud/Jesus når vi gjør det
 3. fordi Gud vil bli takket
 4. fordi vi skaper bånd med de som vi har gitt til og ikke bare gir men ber for dem
 5. fordi han har lovet det

2 Kor 9,6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.

Spørsmål til samtale:

 1. Snakk sammen om hva det vil si at å et udelt hjerte i forhold til Gud.
 2. Lese prekenteksten fra Lukas 10. Prøv å oversette befalingene Jesus gav de 72 disiplene til et mer hverdagslig språk.
 3. Vi har alle noe å gi av. Prøv å være personlige og snakk sammen om givertjeneste ut fra de prinsippene og skriftstedene over. Hvordan kan livene våre preges mer av en glad givertjeneste.