Spørsmål til husfellesskapene

 januar 6, 2020

Som troende er vi fylt av Han som fyller alt i alle. Dette er ikke alltid så lett å se, med våre oppturer og nedturer i våre liv som kristne. Vi har ulike erfaringer av at Guds kraft, gjennom DHÅ, bor i oss. Noen opplever at Ånden gjør store mirakler, andre ser det ikke skje på samme måte. Men uavhengig av hvordan vi føler oss, er Ånden boende i våre hjerter. Til menigheten i Kolosserne skriver Paulus i 1:9-11 at han ber inderlig om at at de skal bli fylt av åndelig forstand, slik at de kan vandre verdig for Herren, og være til behag for Gud. Det er Paulus sitt dypeste ønske for denne menigheten. Akkurat som de kristne i Kolosserne trengte legge bak seg enkelte ting i livet, og la det dø, har også vi ting i våre liv som vi trenger å dø bort fra, og heller gi plass til Ånden som bor i oss, hvor Hans kraft kommer tydeligere frem. “Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i svakhet” 2.Kor 1:9

Spørsmål til refleksjon
1. Hvordan vil du beskrive at du opplever Guds kraft i ditt liv?
2. Hvordan reagerer du når du hører ordene; “Guds kraft” (eks: Fjernt, skummelt, spennende, osv)
3. Hva kan du gjøre for å bevisstgjøre deg selv på at du er bærer av Guds kraft?
4. Hva har du som du trenger å legge bak deg, dø fra deg?
5. Om du/dere vil; Finn noe som du trenger å legge bak deg, og følg opp hverandre neste gang dere møtes i gruppene.
6. Kommende søndag taler Arnfinn videre i taleserien og skal snakke over teksten i Efeserne 1:15-23. Les gjerne teksten og snakk sammen om det er noe dere legger merke til eller som taler til dere.