Spørsmål til husfellesskapene

 januar 6, 2020

Dette var siste talen i taleserien «Fylt av Han som fyller alt i alle», hvor David talte om Guds kraft i den verdensvide kirke utifra Efeserne 3:14-21. Dette avsnittet er en mektig bønn, som Paulus ber for menigheten i Efesos, hvor han ber konkret om at Guds kraft, Den hellige ånd, skal fylle dem, og at de skal fatte og kjenne Kristi kjærlighet. Den hellige ånds kraft overbeviser om synd, taler sannhet inn i våre liv og herliggjør Jesus. Slik er Guds kraft virksom i den enkelte troende, i menigheten vår og i den verdensvide kirke. Det at vi skal fatte og kjenne Kristi kjærlighet handler ikke om å intellektuelt tenke at Jesu kjærlighet er stor, men å lære det gjennom å erfare det, at Gud elsker ubetinget. Alt dette oppfordrer Paulus til at skal være hjertet i alt vi gjør, det alt sentrerer seg rundt.

Spørsmål til samtale:

  1. Les Efeserne 3;14-21 sammen og reflekter over hvordan et liv sentrert rundt Guds kraft og ubetingede kjærlighet kan komme til utrykk i dag i 2020
  2. Vi kan tenke oss til at Jesus elsker oss ubetinget, men en annen ting er at det blir en del av oss ved at vi erfarer det. Hvordan kan vi søke etter å erfare Jesu kjærlighet for oss?
  3. David nevnte et eksempel i talen hvor han opplevde Kristi kjærlighet, han ble tatt imot med åpne armer helt ufortjent. Reflekter over om du har konkrete hendelser hvor du har fått erfare Guds kjærlighet. Del gjerne i gruppa.