Ressurs til husfellesskap

 november 18, 2019

Søndag 17. november – INNOVER

Lesetekster: L1: 1 Mos 18,1-8 L2: Matt 25,14-30

Prekentekst: 1. Pet 4:7-11

Denne søndagen var siste søndag med INNOVERTEMA i prekenserien som har vært gjennom det meste av 2019. Prekenteksten samler flere tråder og tema som belyser hva det i praksis vil si for Guds menighet på jord å elske hverandre som Jesus har elsket oss.

Framfor alt skal der elske hverandre inderlig.

Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage.

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått.

Som Guds barn er vi blitt elsket med AGAPE. Kjærlighet som elsker uten grenser, uten forbehold, uten sikkerhetsnett. Agape er Guds kjærlighet, den gis til oss ved Den hellige Ånd. I våre liv kan den hellige ånd skape AGAPE. Av oss selv kan vi aldri skape AGAPE. Det er bare Gud som kan skape den i våre liv. Vi er kalt til å elske hverandre med AGAPE.

Gjestfrihet er kjærlighet med sårbarhet. Vi formanes og oppmuntres til å åpne dører og invitere andre inn i våre liv, inn i våre hjem, inn i vår menighet. Gjestfrie er noe alle kan være. Den enkelte må finne sin vei og sin måte å leve ut gjestfriheten på. Formaningen til å være gjestfrie er et av de «hverandreordene» som blir gjentatt oftest i NT. De kan si oss noe om hvor viktig gjestfrihet er.

Videre oppfordres vi til å tjene hverandre med de nådegaver vi har fått.

Hver og en. Altså har alle fått minst en nådegave.

Det er en gave vi har fått. Gud er giver og vi er mottakere.

Vi skal tjene hverandre med de nådegavene vi har fått.

I romerbrevet kp 12 og i 1. kor kp 12 leser vi om mange av nådegavene Gud har gitt sin menighet. Det er ikke en fullstendig oversikt, Gud har gitt sin menighet uendelig mange forskjellige gaver.

TALEGAVER– apostel-profet-evangelist-lærer LEDEGAVER– lede-hyrde TJENEGAVER– gi- barmhjertighet-hjelpe LYTTEGAVER– trøste, bedømme ånder UNDERGAVER– helbrede-visdom-kunnskap-trosgave-kraftige gjerninger- tale i tunger- tyde tungetale

MÅLET FOR ALL KJÆRLIGHETENS «HVERANDRE» ER AT GUD I ETT OG ALT SKAL BLI ÆRET VED JESUS KRISTUS. DET ER HAM SOM TILHØRER HERLIGHETEN OG MAKTEN I ALL EVIGHET.

Spørsmål til samtale:

  1. Snakk sammen om hvordan dere har opplevd AGAPE i forholdet til Gud og i det kristen fellesskapet.
  2. Hvordan kan vi enda bedre leve ut gjestfrihet i våre liv, våre hjem og vår menighet?
  3. Snakk sammen om hva hvilke nådegaver den enkelte av dere tror at dere har. Les gjerne tekstene fra Romerne 12,1-8 og 1. Kor 12. 1-11 og 27-31

Gi hverandre respons på om dere gjenkjenner nådegavene hos den enkelte. Gi gjerne innspill på andre nådegaver dere ser hos hverandre.